Aquest certamen té la vocació de fomentar la producció de fotografia documental, especialment els reportatges amb contingut informatiu i de rellevància humana.
Aphotoreporter proposa tractar preferentment temàtiques socials, culturals o esportives, amb tantes variants com pugui oferir la complexitat del món actual.
La nostra crida, oberta a participants de tots els horitzons, vol descobrir els treballs de tants fotògrafs que són dignes de veure la llum. Des de Aphotoreporter us volem brindar tot el reconeixement i tot el suport, perquè tinguin la difusió que es mereixen.

Reglament